Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Uniwersytetu Śląskiego 
ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice 
cku.us.edu.pl 
e-mail: bkn@us.edu.pl
tel: (32) 359 21 45


materialy